Prices

تعرفه انجام آزمون های تائید نمونه آنتن

ردیف

نوع آزمون

تعداد

شرط AUT

هزینه (ده هزار ریال)

1-

اندازه­گیری الگوی تشعشعی(دامنه و قطبش) برای یک قطبش و یک برش در یک فرکانس،  (مثلاًE-Plane, Co-Pol )

1 بار چرخش پوزیشنر

GAUT < 15 dBi

360

GAUT ≥ 15 dBi

400

2-

اندازه­گیری الگوی تشعشعی  فاز

1 بار چرخش پوزیشنر

GAUT < 15 dBi

750

GAUT ≥ 15 dBi

875

3-

اندازه­گیری بهره به ازای هر اکتاو پهنای باند فرکانسی

یک بار تعویض آنتن استاندارد

GAUT < 15 dBi

900

GAUT ≥ 15 dBi

1000

4-

اندازه­گیری VSWR (امپدانس ورودی)یا ایزولاسیون دو پورت

راه اندازی VNA

--

400

یک بار سوئیپ  VNA

 

300

5-

اندازه­گیری پارامترهای پراکندگی یک دو پورتی(S11+S21)

راه اندازی VNA

--

400

یک بار سوئیپ  VNA

 

400

6-

اندازه گیری الگوی تشعشعی (دامنه و فاز) قطبش دایروی

1 بار چرخش  پوزیشنر(تا سه فرکانس در هر بازه فرکانسی)

--

3600

7-

اندازه گیری Axial Ratio قطبش دایروی

1 بار چرخش  پوزیشنر(تا سه فرکانس در هر بازه فرکانسی)

--

3600

8-

اندازه گیری مطابق استاندارد   ETSI EN*

N** اندازه گیری

--

2250+ × N 500

9-

انجام آزمون DFS، سطح یک

یک نمونه

N اندازه گیری

2250+ × N 2000

M  نمونه

2250+ × N 2000+750 ×(1M-)

10-

انجام آزمون DFS، سطح دو

یک نمونه

N اندازه گیری

2250+ × N 4000

M  نمونه

2250+ × N 4000+750 ×(1M-)

11-

انجام آزمون DFS، سطح سه

یک نمونه

N اندازه گیری

2250+ × N 6000

M  نمونه

2250+ × N 6000+750 ×(1M-)

 

توضیحات:

  1. در صورت درخواست تنها 1 تا 2 الگو برای ردیفهای 1و 2 هزینه راه اندازی 200 هزار تومان به پایه قیمتهای فوق اضافه می گردد. برای تعداد فرکانس 4 تا 7 عدد، هزینه پایه در 0.7 ضرب می­شود (30% کمتر) و برای تعداد فرکانس بیشتر از 7 عدد، هزینه پایه در 0.5 ضرب خواهد شد (50% کمتر).
  2. شرط لحاظ شده در بهره­ی آنتن تحت آزمون در ردیف­های 1 الی 3 به دلیل پیچیدگی نصب و تنظیم آنتن بهره بالا و همچنین دقت و رزولوشن زاویه­ای بالا در اندازه­گیری این نوع آنتن­ها است.
  3. در صورت انجام آزمون های مطابق با استاندارد ETSI و آزمون های DFS به طور همزمان برای یک نمونه 30% از هزینه راه اندازی DFS کاسته می شود.

*منظور از آزمون های ETSI EN تمامی آزمون هایی است که در دامنه کاری آزمایشگاه قرار دارند. نظیر، (ETSI EN301 893- ETSI EN300 328- ETSI EN302 502-ETSI EN301 406-ETSI EN300 220-ETSI EN 301 406-ETSI EN300 440)

**منظور از N تعداد آزمون هایی است که بر روی یک نمونه انجام می شود که این عدد وابسته به نوع آزمون و استاندارد مورد نظر  تغییر می کند.

تخفیف­ها:

  1.  برای آزمون محصولات ساخت داخل 30% تخفیف لحاظ می­شود.
  2.  برای درخواست­های رسمی با معرفی­نامه از طرف دانشگاه­ها و موسسات آموزشی و پژوهشی، حداکثر 50% تخفیف  لحاظ می­شود. (مرتبط با پژوهش های دانشجویان تکمیلی که از حمایت مالی برخوردار نیستند).
  3.  برای درخواست­های رسمی از طرف مرکز تحقیقات مخابرات ایران، حداکثر 50% تخفیف لحاظ می­شود.