عنوان، برند، مدل و تصویر چندین عدد از تجهیزات مطرح و موجود در آزمایشگاه بایو

عنوان، برند، مدل و تصویر چندین عدد از تجهیزات مطرح و موجود در آزمایشگاه بایو


پژواک: موجتاب باند تلفن همراه

موجتاب موجبری دوقطبشی (۹۰۰ تا ۱۰۰۰ مگاهرتز)

این موجتاب موجبری فرکانس بالا با نقش آفرینی یک تیم سه نفره از دانشجویان کارشناسی برای تابش‌دهی محلول‌های زیستی با امواجی مشابه امواج تلفن همراه GSM طراحی شده است و از مزایای آن امکان کنترل دما و حفاظت نمونه در برابر تابش‌های فرکانس‌بالای بیرونی است.

از آن جاکه سطح مقطع موجبر مربعی است، امکان تحریک همزمان دو مد عمود بر هم با فازهای متفاوت وجود دارد که بر این اساس می‌توان قطبش‌های مختلف میدان الکتریکی (خطی یا دایروی) را با اعمال تحریک مناسب در محل نمونه به دست آورد. گزارش نسبتاً کامل طراحی و ساخت این دستگاه در مقاله زیر آمده است:

گزارش فنی: مهرداد ساویز، ایمان توکّل­‌نیا، اقدس بنایی ، مهدی شکیباحرفه، امیرحسین برزگری، رضا فرجی دانا، "طرّاحی و ساخت یک موجتاب موجبری دوقطبشی در باند فرکانسی تلفن همراه برای آزمون­‌های زیستی،" دومین کنفرانس بیوالکترومغناطیس ایران، آبان ۱۳۹۲.

این دستگاه در سال ۱۳۹۲ در آزمایشگاه بیوالکترومغناطیس دانشگاه تهران تولید شده است و در حال حاضر نسخه ۲ آن با اصلاحاتی نسبت به نسخه ۱ در دست بهره برداری است.

 

محققین مختلفی از دانشگاه‌های مختلف آزمایش‌های خود را بر روی نمونه‌های پروتئینی یا سلولی با این وسیله انجام داده‌اند. از جمله:

Y. Sefidbakht, S. Hosseinkhani,  M. Mortazavi, I. Tavakolnia, M. RezaKhellat, M. Shakiba-Herfeh, M. Saviz, R. Faraji-Dana, A. A. Saboury,N. Sheibani, and A. A. Moosavi-Movahedi, "Effectsof 940 MHz EMFon Luciferase Solution:Structure,Function, and dielectric studies," Bioelectromagnetics,  vol. 34, issue 4,May 2013.

A. Banaei, R.  Faraji Dana, M. Saviz, H. Naghavi, R. Amjadi, R. Hosseinzadeh, A.A. Moosavi Movahedi, "Change in oxygen absorbing of human adult and fetal hemoglobin due to 940 MHz electromagnetic field radiation," Biomacromol. J. vol. 1, no. 2,187-195, Dec. 2015