تعرفه انجام آزمون های تایید نمونه آنتن

تعرفه انجام آزمون های تایید نمونه آنتن


تعرفه انجام آزمون های تائید نمونه آنتن

ردیف

نوع آزمون

تعداد

شرط AUT

هزینه (ده هزار ریال)

1-

اندازه­گیری الگوی تشعشعی(دامنه و قطبش) برای یک قطبش و یک برش در یک فرکانس،  (مثلاًE-Plane, Co-Pol )

1 بار چرخش پوزیشنر

GAUT < 15 dBi

360

GAUT ≥ 15 dBi

400

2-

اندازه­گیری الگوی تشعشعی  فاز

1 بار چرخش پوزیشنر

GAUT < 15 dBi

750

GAUT ≥ 15 dBi

875

3-

اندازه­گیری بهره به ازای هر اکتاو پهنای باند فرکانسی

یک بار تعویض آنتن استاندارد

GAUT < 15 dBi

900

GAUT ≥ 15 dBi

1000

4-

اندازه­گیری VSWR (امپدانس ورودی)یا ایزولاسیون دو پورت

راه اندازی VNA

--

400

یک بار سوئیپ  VNA

 

300

5-

اندازه­گیری پارامترهای پراکندگی یک دو پورتی(S11+S21)

راه اندازی VNA

--

400

یک بار سوئیپ  VNA

 

400

6-

اندازه گیری الگوی تشعشعی (دامنه و فاز) قطبش دایروی

1 بار چرخش  پوزیشنر(تا سه فرکانس در هر بازه فرکانسی)

--

3600

7-

اندازه گیری Axial Ratio قطبش دایروی

1 بار چرخش  پوزیشنر(تا سه فرکانس در هر بازه فرکانسی)

--

3600

8-

اندازه گیری مطابق استاندارد   ETSI EN*

N** اندازه گیری

--

2250+ × N 500

9-

انجام آزمون DFS، سطح یک

یک نمونه

N اندازه گیری

2250+ × N 2000

M  نمونه

2250+ × N 2000+750 ×(1M-)

10-

انجام آزمون DFS، سطح دو

یک نمونه

N اندازه گیری

2250+ × N 4000

M  نمونه

2250+ × N 4000+750 ×(1M-)

11-

انجام آزمون DFS، سطح سه

یک نمونه

N اندازه گیری

2250+ × N 6000

M  نمونه

2250+ × N 6000+750 ×(1M-)

 

توضیحات:

  1. در صورت درخواست تنها 1 تا 2 الگو برای ردیفهای 1و 2 هزینه راه اندازی 200 هزار تومان به پایه قیمتهای فوق اضافه می گردد. برای تعداد فرکانس 4 تا 7 عدد، هزینه پایه در 0.7 ضرب می­شود (30% کمتر) و برای تعداد فرکانس بیشتر از 7 عدد، هزینه پایه در 0.5 ضرب خواهد شد (50% کمتر).
  2. شرط لحاظ شده در بهره­ی آنتن تحت آزمون در ردیف­های 1 الی 3 به دلیل پیچیدگی نصب و تنظیم آنتن بهره بالا و همچنین دقت و رزولوشن زاویه­ای بالا در اندازه­گیری این نوع آنتن­ها است.
  3. در صورت انجام آزمون های مطابق با استاندارد ETSI و آزمون های DFS به طور همزمان برای یک نمونه 30% از هزینه راه اندازی DFS کاسته می شود.

*منظور از آزمون های ETSI EN تمامی آزمون هایی است که در دامنه کاری آزمایشگاه قرار دارند. نظیر، (ETSI EN301 893- ETSI EN300 328- ETSI EN302 502-ETSI EN301 406-ETSI EN300 220-ETSI EN 301 406-ETSI EN300 440)

**منظور از N تعداد آزمون هایی است که بر روی یک نمونه انجام می شود که این عدد وابسته به نوع آزمون و استاندارد مورد نظر  تغییر می کند.

تخفیف­ها:

  1.  برای آزمون محصولات ساخت داخل 30% تخفیف لحاظ می­شود.
  2.  برای درخواست­های رسمی با معرفی­نامه از طرف دانشگاه­ها و موسسات آموزشی و پژوهشی، حداکثر 50% تخفیف  لحاظ می­شود. (مرتبط با پژوهش های دانشجویان تکمیلی که از حمایت مالی برخوردار نیستند).
  3.  برای درخواست­های رسمی از طرف مرکز تحقیقات مخابرات ایران، حداکثر 50% تخفیف لحاظ می­شود.